2016, vazut „prin ochii” Laboratorului de Online

Share on Facebook0Email this to someone

Sezonul cursurilor planificate pentru 2016 a început cu o edi?ie de PPC Marketing în 6 – 7 februarie care a avut loc în Bucure?ti ?i, 13 edi?ii mai târziu, s-a finalizat cu ultimul curs, respectiv cel de Performance Marketing din Bra?ov (10 – 11 decembrie).

Laboratorul de Online a împlinit 4 ani ?i suntem bucuro?i s? vedem c? exist? interes pentru cursurile pe care le organiz?m ?i c? tot mai mul?i oameni de marketing (?i nu numai) con?tientizeaz? necesitatea orient?rii c?tre mediul online.

O noutate pe care am introdus-o la cursurile noastre din acest an este trainingul despre Email Marketing, care s-a bucurat de interes din partea multor persoane. Având în vedere aceste reac?ii pozitive, vom continua s? sus?inem acest curs pentru a putea oferi ocazia de a participa ?i celor care nu au apucat în acest an.

Pân? în prezent, ne putem mândri cu urm?toarele aspecte:

– avem peste 500 de fo?ti participan?i, al c?ror feedback ne încurajeaz? s? continu?m acest proiect;

– avem peste 35 de edi?ii desf??urate în 6 ora?e diferite;

– am oferit consultan?? ?i preg?tire în marketing online pentru angaja?ii a peste 450 de companii diferite.

Spre surprinderea ?i bucuria noastr?, unul dintre participan?ii cursului de PPC Marketing sus?inut în Cluj-Napoca, ne-a oferit un feedback punctual, cu schimb?rile pozitive care s-au produs în rezultatele campaniilor din AdWords, în urma particip?rii la training.

testimonial - ciornei vasile

Un alt participant al cursului de PPC Marketing, care a avut loc în Ia?i, ne-a oferit chiar un articol cu impresiile lui despre cursul respectiv, lucru care ne-a bucurat, în egal? m?sur?.

Iat? câteva imagini de la edi?iile pe care le-am sus?inut în acest an:

poza-curs-email-marketing-2016-sala
selfie-curs-email-marketing
poza-curs-brasov-decembrie-2016-catalin
poza-curs-brasov-2016-lau-trainer
poza-curs-absolventi-brasov-2016-diploma
poza-cata-iasi-februarie-2016
poza-curs-iasi-2016-lau
poza-iasi-2016-ovi
poza-iasi-absolventi-2016

?elul nostru este s? continu?m s? aducem cât mai aproape solu?iile ?i cuno?tin?ele noastre din acest domeniu tuturor celor care au nevoie de ele. Astfel, sper?m ca 2017 s? fie cel pu?in la fel de reu?it ca ?i 2016!

V? dorim S?rb?tori Fericite tuturor!