[Review] Ce pot invata la cursul de Facebook Ads & Google AdWords?

Share on Facebook0Email this to someone

Dac? ?i-ai pus întrebarea aceasta pân? acum sau dac?, pur ?i simplu, e?ti curios s? afli r?spunsul, te invit?m s? cite?ti review-ul pe care Lauren?iu M?crescu – absolvent al cursului de PPC Marketing din Ia?i, desf??urat în 15 – 16 octombrie – ni l-a oferit cu drag pentru a împ?rt??i experien?a tr?it? la evenimentul ce abia a trecut ?i informa?iile pe care le-a acumulat despre ad-urile de pe Facebook.

„?ti?i perioada aceea când ai o s?pt?mân? super aglomerat?, serviciul te cople?e?te, mai faci ?i voluntariat în dou? locuri ?i a?tep?i cu ner?bdare weekend-ul pentru a te relaxa ?i tu ca tot omul? Eu nu ?tiu… cum e s? te relaxezi. Nu m? laud, dar în weekend-ul care tocmai a trecut, am fost atât de ocupat s? particip la cel mai tare eveniment ever, încât am uitat c? mai exist? oameni ?i lucruri extra de f?cut cu via?a mea deja super aglomerat?.

Am participat la cursul de PPC Marketing (Pay Per Click) organizat de prietenii no?tri din Laboratorul de online ?i su?inut la Ia?i de c?tre Ovidiu B?lc?cian, Social Media Manager ?i Lauren?iu Mihai, Senior PPC Consultant la The Pharmacy.

poza-curs-ppc-iasi

Ca s? fac un scurt rezumat a ceea ce s-a întâmplat în cele 12 ore intensive de training pe partea de Online marketing, nu a? putea s? descriu totul într-o singur? pagin?.

De?i trebuie s? recunosc c? am stat destul de mult în primele dou? ore deoarece ?tiam bazele a ceea ce-mi prezenta cu foarte mare interes Ovidiu, (Salut Ovidiu, merci pentru c? ai avut r?bdare cu noi!) am fost surprins s? aflu c? pe lâng? butonul de Boost Post în post?rile pe Facebook, mai exist? ?i alte modalit??i avansate de a face cunoscut? publicului larg reclama ta (glumesc, ?tiam de power editor, numai c? nu am avut ocazia s? realizez o astfel de reclam? pân? acum).

De la Ovidiu am înv??at c? Facebook-ul ?tie mai multe informa?ii despre mine decât ?tiu eu ?i crede-m? când î?i spun c? m? cunosc destul de bine. În momentul de fa??, probabil ?i-a? putea contura profilul de consumator f?r? s? m? folosesc de Make my persona ?i s? î?i aflu interesele doar dintr-o simpl? descriere a pasiunilor tale.

R?spunsuri poate da oricine, important este s? punem corect întreb?rile, iar dac? vrei s? realizezi o campanie publicitar? pe Facebook, cred c? în principiu, ar trebui s? g?se?ti r?spuns la cele dou? întreb?ri esen?iale:

  • Care este obiectivul campaniei tale?
  • Ce vrei s? realizezi prin aceast? campanie?

Ei bine, dup? ce afl?m r?spunsurile concrete la aceste dou? întreb?ri, putem cu adev?rat s? intr?m în zona de planificare a strategiei ?i s? vedem ce dorim s? ob?inem. Trafic ?i vânz?ri, interac?iune, notorietate sau fani.

Audien?ele se vor seta simplu, pe baza profilului consumatorului t?u final, pune-te în pielea lui ?i vezi c?rei tipologii te adresezi prin setarea corect? a intereselor ?i comportamentelor.

 

audiente-interese

Testeaz? audien?ele! Aloc? o sum? modic? de b?nu?i pentru fiecare tipologie pe care dore?ti s? o testezi. Nu te îngrijora dac? nu-?i merge din prima, în final vei afla ceea ce cau?i, dar nu te opri niciodat? din cercetat.

Nu uita s? te folose?ti ?i de Remarketing. Instaleaz? un pixel pe paginile site-ului t?u ?i monitorizeaz? activitatea reclamelor. Unde ajung clien?ii t?i ?i care este comportamentul lor dup? ce ?i-au v?zut ?i reclama ?i au interac?ionat cu ea? Po?i s? te folose?ti de propria baz? de date pentru a te adresa unui e?antion mai specific dintre clien?i.

Imaginile conteaz?, a?a c? ai grij? ca în reclama ta s? folose?ti poze sugestive care con?in maxim 20% text pe întreaga imagine ?i care nu arat? ca un brad de Cr?ciun. Creeaz? ceva pe care pân? ?i tu ai da click. Nu trebuie s? prinzi avioane dac? nu este necesar, omul oricum va da click sau va vedea ceea ce vrei s? spui, dac? într-adev?r este interesat de asemenea lucruri.

Folose?te remarketing dac? dore?ti, dar în acest caz, campania ta publicitar? trebuie s? ajung? de maxim dou? ori la o singur? persoan?.

Sper c? te-am l?murit în mare cu strategiile de baz? ale unei campanii pl?tite de publicitate prin Facebook ?i dac? într-adev?r dore?ti s? înve?i mai multe, î?i recomand cu deosebit? pl?cere s? participi când ai ocazia la cursurile b?ie?ilor din Laboratorul de Online. Ei ?tiu cum se face ?i po?i afla ?i tu în doar dou? zile!”

Ne bucur?m atunci când participan?ii doresc s? împ?rt??easc? experien?a pe care au avut-o la cursurile noastre ?i, pe aceast? cale, dorim s? îi mul?umim lui Lauren?iu pentru participarea la curs ?i pentru efortul depus la crearea acestui review!