Toamna asta, se numara cursurile de Performance Marketing!

Share on Facebook0Email this to someone

De?i este înc? var? ?i unora dintre noi ne st? gândul la concediu (cel care a trecut sau cel care urmeaz?), noi ne-am hot?rât c? este momentul oportun s? elabor?m agenda cursurilor din toamn?.

Astfel, revenim cu for?e proaspete pentru cursuri începând cu urm?toarele luni, dup? cum urmeaz?:

01 – 02 OctombrieCurs de Facebook Ads & Google AdWords la Bucure?ti;

15 – 16 Octombrie: Curs de Facebook Ads & Google AdWords la Ia?i;

29 – 30  OctombrieCurs de ini?iere în Email Marketing la Bucure?ti ;

05 – 06 Noiembrie: Curs de Facebook Ads & Google AdWords la Cluj;

26 – 27 Noiembrie: Curs de Facebook Ads & Google AdWords la Bucure?ti;

10 – 11 Decembrie: Curs de Facebook Ads & Google AdWords & Email Marketing la Bra?ov.

curs laboratorul de online iasi

De ce PPC Marketing?

Cursul intensiv de PPC Marketing reune?te cele mai eficiente metode de promovare utilizate de c?tre brand-uri. Setate în mod corespunz?tor, campaniile de Facebook ?i Google AdWords pot genera rezultate foarte bune în atragerea clien?ilor pe termen scurt pentru business-ul t?u.

Cursul este util tuturor celor care î?i doresc s? st?pâneasc? aceste instrumente, deoarece aici ei vor înv??a „pe pielea lor” cum s? creeze, optimizeze ?i s? interpreteze rezultatele ad-urilor din mediul online.

Acest curs se adreseaz? atât încep?torilor, care vor fi introdu?i pas cu pas în universul PPC Marketing, cât ?i celor de nivel mediu, deoarece aici vor g?si r?spunsuri la toate întreb?rile, fiecare participant urcând cu o treapt? mai sus în cunoa?terea aprofundat? a acestor instrumente.

De ce Email Marketing?

În toamna aceasta ne dorim s? lans?m un nou curs care va avea o singur? edi?ie, în luna octombrie, ?i anume: Email Marketing pentru încep?tori.

Aceasta este una din cele mai eficiente metode de promovare online, având cea mai mare rat? de conversie. Pentru costuri relativ reduse, având un con?inut calitativ oferit abona?ilor, po?i ob?ine rezultate foarte bune.

A?adar, indiferent dac? ai folosit sau nu Email Marketing pân? acum în strategia ta de promovare online ?i indiferent ce instrumente folose?ti, acest curs te va ajuta s? î?i pui bazele în tot ceea ce înseamn? atragere de abona?i noi ?i fidelizarea celor existen?i, transformându-i în clien?i.

E?ti preg?tit s? participi?

Chiar dac? ai mai participat pân? acum la unul din cursurile noastre, e?ti invitat, în aceea?i m?sur?, s? participi din nou pentru a te pune la curent cu toate nout??ile ap?rute.

În urma „absolvirii” acestui curs, suntem siguri c? vei fi mul?umit de alegerea f?cut?, deoarece vei pleca cu o baz? solid? de cuno?tin?e ?i o structur? clar? a informa?iilor importante despre metoda de promovare care te intereseaz?. Astfel, o po?i dezvolta prin viitoarele experien?e proprii.

De asemenea, vei r?mâne parte a comunit??ii noastre online unde vei g?si mereu câte un sfat bun sau o informa?ie folositoare.

Sper?m ca d??ile cursurilor alese de noi s? fie potrivite ?i pentru tine ?i s? ne (re)întâlnim la toamn?!

Acestea fiind „spuse”, am dat drumul înscrierilor (pentru primele cursuri) ?i v? a?tept?m cu mare drag ?i multe informa?ii utile!