Semne bune anul are: se anunță cursurile din prima parte a anului 2017!

Share on Facebook0Email this to someone

Iat? c? au trecut frumoasele s?rb?tori de iarn? ?i intr?m u?or-u?or în ritmul aglomerat, specific începutului de an.

Dup? aceast? bine-venit? pauz?, am decis c? a sosit momentul s? stabilim unde, când ?i ce cursuri vom sus?ine în prima jum?tate a lui 2017. Începem în for?? chiar de la sfâr?itul lunii ianuarie cu un curs de PPC Marketing, în Bucure?ti. Lista cu detaliile despre viitoarele edi?ii poate fi consultat? mai jos.

Planificarea cursurilor:

28 – 29 ianuarie: Curs Facebook Ads & Google AdWords la Bucure?ti;

4 – 5 februarie: Curs Facebook Ads & Google AdWords la Piatra Neam?;

25 – 26 februarie: Curs Facebook Marketing la Bucure?ti;

11 martie: Curs Ini?iere în Email Marketing la Bucure?ti;

25 – 26 martie: Curs Google AdWords, SEO ?i Analytics la Bucure?ti;

8 – 9 aprilie: Curs Facebook Ads & Google AdWords la Cluj – Napoca;

13 – 14 mai: Curs Facebook Ads & Google AdWords la Ia?i;

27 mai: Curs Ini?iere în Email Marketing la Bucure?ti;

10 – 11 iunie: Curs Facebook Ads & Google AdWords la Bucure?ti.

15 – 16 iulie: Curs Facebook Ads & Google AdWords la Bucure?ti.

Astfel, am programat zece edi?ii, în cadrul c?rora vom aborda cinci aspecte diferite ale marketingului online respectiv: Facebook Ads, Google AdWords, Email Marketing, SEO ?i Analytics.

De ce Facebook Ads ?i Google AdWords?

Men?inem acest format al cursului, deoarece cunoa?terea ?i utilizarea acestor dou? instrumente sunt foarte importante pentru orice persoan? care dore?te s? fac? campanii de PPC Marketing ?i s? ob?in? prin intermediul acestora cât mai mul?i clien?i.

Cursul se adreseaz? atât persoanelor care nu au mai lucrat cu serviciile de publicitate oferite de Facebook ?i Google, cât ?i celor care au derulat campanii, îns? nu au ob?inut rezultatele dorite. La acest curs vei înv??a s? creezi, s? optimizezi, s? interpretezi ?i s? îmbun?t??e?ti campaniile, astfel încât s? î?i atingi toate obiectivele.

De ce Email Marketing?

În 29 – 30 octombrie 2016 a avut loc prima edi?ie a cursului de ini?iere în Email Marketing, iar de-atunci am primit cereri de a reorganiza acest curs.

Pentru a putea oferi ocazia de a participa persoanelor care nu au apucat pân? în momentul de fa??, îl vom sus?ine în dou? d??i diferite. Cursul se adreseaz? persoanelor care au în?eles beneficiile ?i doresc s? profite de oportunitatea de a comunica direct ?i eficient cu clien?ii.

Ultimele nout??i: cursul de Facebook Marketing ?i cel despre Google AdWords, SEO ?i Analytics

În acest sezon, vom sus?ine în Bucure?ti un curs de Facebook Marketing, ce va avea loc pe 25 – 26 februarie ?i unul despre Google AdWords, SEO ?i Analytics, programat pentru 25 – 26 martie. Mai multe detalii despre aceste cursuri vom anun?a în urm?toarea perioad?. Tot ce putem dezv?lui acum este faptul c? vom avea invita?i surpriz?, a?a c? fi?i pe faz?! 🙂

Sub îndrumarea ?i cu ajutorul trainerilor, to?i participan?ii vor avea ocazia s? simuleze campanii pentru firmele sau organiza?iile din care fac parte.

Pentru o parte din cursuri, am dat deja startul la înscrieri.

V? a?tept?m cu mult drag s? participa?i sau s? reveni?i la aceste edi?ii!