Despre Laboratorul de Online

Cu to?ii am avut pân? acum ocazia s? ne afl?m în cabinetul unui doctor. Fie pentru o simpl? r?ceal?, o alergie sau doar pentru un control, cu to?ii am fost cel pu?in o dat? pacien?i. Cabinetul unui doctor este acel loc în care afl?m solu?ia pentru problema noastr? medical? ?i primim o re?et? pentru un anumit tratament.

Laboratorul de Online func?ioneaz? pe acela?i principiu.

În doar 3 ani de la prima edi?ie, Laboratorul de Online a devenit unul din cele mai practice ?i eficiente cursuri de marketing online din România, datorit? metodei interactive de prezentare folosit?. Fiecare participant vine cu propriul laptop ?i simuleaz?, pe parcursul celor dou? zile, o strategie de marketing online pentru propria afacere sau organiza?ie.

Astfel, participan?ii au ocazia s? înve?e practic cele mai importante metode de online de la ora actual?: Email Marketing, Google AdWords ?i Facebook Ads, direct sub îndrumarea unui grup de speciali?ti care lucreaz? cu aceste metode în fiecare zi, în cadrul agen?iei The Pharmacy.

Dac? vrei s? vezi cum se desf??oar? cursurile noastre, vizioneaz? urm?torul videoclip:

Laboratorul de Online, un proiect The Pharmacy

Te invit?m s? faci cuno?tin?? cu echipa noastr?, format? din 3 tineri speciali?ti în The-Pharmacy-logomarketing online care, în urm? cu 6 ani, au înfiin?at agen?ia de performance marketing The Pharmacy. În cadrul agen?iei, zeci de afaceri au g?sit tratamentul potrivit pentru a-?i îmbun?t??i prezen?a online ?i a-?i spori vânz?rile. Mai multe detalii po?i g?si pe the-pharmacy.eu

În anul 2012, din nevoia de a ne face mai accesibile solu?iile noastre de online, am pus bazele ini?iativei de cursuri practice Laboratorul de Online.

Echipa de traineri Laboratorul de Online

Ovidiu Balcacian trainer laboratorul de onlineOvidiu B?lc?cian – Specialist Facebook Marketing

Ovidiu a gestionat peste 200 de campanii în Facebook Ads în ultimul an.

C?t?lin Iona?cu – Specialist Content & Email Marketing

C?t?lin a adus sute de conversii prin intermediul Email Marketing pentru clien?ii s?i în ultimul an.

Laurentiu Mihai trainer laboratorul de onlineLauren?iu Mihai – Senior Consultant Google AdWords

Lauren?iu este specialist acreditat Google ?i a administrat peste 1 milion de lei în ultimul an.