Lista cursurilor din a doua parte a anului

Share on Facebook0Email this to someone

Dup? o binemeritat? vacan?? revenim pu?i pe fapte mari 🙂 . Am planificat urm?toarele edi?ii care vor avea loc în aceast? perioad?.

Po?i consulta lista ca s?-?i alegi trainingul la care î?i dore?ti s? participi ?i s?-?i notezi în agend? data de desf??urare:

 

29 – 30 septembrie: Facebook Ads & Google Ads la Bucure?ti;

27 – 28 octombrie: Facebook Ads & Google Ads la Cluj.

Având în vedere complexitatea, schimb?rile frecvente ?i rezultatele impresionante care pot fi ob?inute cu ajutorul platformelor de publicitate Facebook Ads ?i Google Ads, consider?m c? este necesar s? revenim constant cu traininguri despre cele dou? instrumente.

Sper?m s? întâlnim cât mai multe persoane interesate de dezvoltarea prezen?ei afacerilor în mediul online ?i de cre?terea rezultatelor din activit??ile de promovare, în cadrul acestor edi?ii.

Pentru câteva cursuri am dat startul la înscrieri. Primii 10 participan?i care î?i rezerv? locul vor beneficia de reducere 30 de euro.

Te a?tept?m cu drag la training! 😀