Portofoliu

Laboratorul de Online a însemnat, pân? în prezent:

  • peste 600 de companii participante, care ?i-au îmbun?t??it strategia de marketing online;
  • peste 800 de participan?i mul?umi?i, ale c?ror impresii le g?se?ti pe pagina cu edi?ii anterioare;
  • peste 60 de edi?ii desf??urate în 7 ora?e diferite: Bra?ov, Sibiu, Cluj-Napoca, Bucure?ti, Ia?i, Timi?oara, Piatra Neam?;
  • peste 960 de ore de consultan?? ?i lucru practic în marketing online.
  • peste 6 ani de activitate.

Iat? o parte din companiile ale c?ror reprezentan?i au participat la cursurile noastre:

lgp laborator