Administrare ad-uri: indicatori importanti si tactici utile

Share on Facebook0Email this to someone

Campaniile pe Facebook sunt foarte dinamice ?i nu ajunge doar s? fie realizate în mod eficient, acestea trebuie optimizate pe parcurs în func?ie de feedback-ul audien?ei. În felul acesta, putem ob?inem rezultatele dorite cu un buget optim ?i nu maxim.

În aceast? sesiune, vom parcurge cei mai importan?i indicatori ai campaniilor aflate în derulare, vom afla cum s?-i interpret?m ?i vom vedea bune practici de utilizare sau modalit??i optime de eficientizare a unui ad, dup? pornirea acestuia.

Înapoi la pagina evenimentului!