Analiză și raportare

Share on Facebook0Email this to someone

Pentru a ne îmbun?t??i performan?a ad-urilor pe care le cre?m, trebuie s? analiz?m impactul fiec?ruia ?i trebuie s? tragem concluzii.

Printre instrumentele care ne ajut? s? analiz?m rezultatele ad-urilor se num?r? cele oferite de Facebook ?i cele externe, precum Google Analytics.

În aceast? sesiune, vom analiza ad-urile realizate, vom înv??a care sunt parametrii la care trebuie s? ne uit?m ?i cum trebuie s? aplic?m ulterior ceea ce am înv??at.

Înapoi la pagina evenimentului!