Analiză și raportare

Share on Facebook0Email this to someone

Pentru a ne îmbun?t??i performan?a de la ad la ad, trebuie s? analiz?m impactul fiec?ruia ?i trebuie s? tragem concluzii. Ca s? putem realiza aceast? analiz? în mod corespunz?tor trebuie s? ?tim cum s? ne folosim de instrumentele de analiz? puse la dispozi?ie de c?tre Facebook, dar ?i de instrumentele de analiz? externe, cum ar fi de exemplu Google Analytics.

În aceast? sesiune, vom analiza ad-urile realizate, vom înv??a care sunt parametrii la care trebuie s? ne uit?m ?i cum trebuie s? aplic?m ulterior ceea ce am înv??at.

Înapoi la pagina evenimentului!