Analiza si raportare Facebook Ads

Share on Facebook0Email this to someone

Pentru c? vorbim despre Performance Marketing, unde totul se poate m?sura ?i pentru a spori performan?a fiec?rui ad, trebuie s? analiz?m impactul acestora ?i s? identific?m o serie de concluzii. Pentru a putea face aceast? analiz? în mod corect este necesar s? ?tim s? folosim instrumentele de analiz? puse la dispozi?ie de Facebook, dar ?i instrumentele de analiz? externe, cum ar fi de exemplu Google Analytics.

În aceast? sesiune, vom analiza ad-urile realizate, vom înv??a care sunt parametrii la care trebuie s? ne uit?m, ce concluzii s? extragem ?i cum trebuie s? aplic?m ulterior ceea ce am înv??at.

Înapoi la pagina evenimentului!