Campanii Google AdWords Remarketing

Share on Facebook0Email this to someone

Una dintre cele mai eficiente tipuri de campanii de Google AdWords este cea de remarketing.

Prea pu?ini o folosesc, îns? de o bun? perioad? de timp a ajuns s? fie o campanie obligatorie atunci când vorbim de conversii din Google AdWords.

La sesiune vom discuta despre:

  • Cum s?-?i setezi campania de Google AdWords remarketing;
  • Cum s?-?i stabile?ti anun?urile în func?ie de paginile site-ului;
  • Cum s? realizezi o campanie de Google remarketing în cascad?;
  • Exemple de campanii reu?ite.
Înapoi la pagina evenimentului!