Crearea campaniilor de remarketing în Google AdWords

Share on Facebook0Email this to someone

Campaniile de Remarketing se dovedesc a fi foarte eficiente. Prin intermediul lor po?i ob?ine mai multe conversii.

La sesiune vom discuta despre:

  • setarea campaniei de Google Ads Remarketing;
  • stabilirea anun?urilor în func?ie de paginile website-ului;
  • realizarea unei campanii de Google Remarketing în cascad?;
  • campanii reu?ite.
Înapoi la pagina evenimentului!