Cum realizezi o campanie Google Search şi cum o optimizezi

Share on Facebook0Email this to someone

Campania de Google AdWords Search este cea mai folosit?, dar ?i cea mai eficient? din punct de vedere al conversiilor.

Este campania care necesit? cel mai mare buget, iar dac? nu este f?cut? în cele mai bune condi?ii se pot pierde foarte mul?i bani pe clickuri care nu aduc conversii.

Sesiunea va avea urm?toarea structur?:

  • Cum s?-?i g?se?ti cele mai bune cuvinte cheie (Keyword Planner);
  • Cum s?-?i stabile?ti un buget estimativ pentru campanie;
  • Tipurile de cuvinte cheie;
  • Cum î?i setezi campania de Google AdWords;
  • Cum stabile?ti grupurile de anun?uri;
  • Cum realizezi un anun? atractiv ?i eficient;
  • Cum analizezi o campanie de Google AdWords Search;
  • Cum stabile?ti cuvintele cheie negative;
  • Calitatea cuvintelor cheie – cum s? prime?ti o not? cât mai mare pe fiecare anun?;
  • Exemple multe de campanii reu?ite.

Sesiunea este practic?, deoarece dup? fiecare concept prezentat, participan?ii vor lucra pentru propria campanie de Google AdWords.

Înapoi la pagina evenimentului!