Realizarea și optimizarea campaniilor de tip Display

Share on Facebook0Email this to someone

Dup? campaniile de Google Search, campaniile de Display sunt cele mai folosite.

În cadrul sesiunii vei afla care este scopul unei campanii de Google Display, cum s?-?i stabile?ti publicul ?int? ?i cum s?-?i urm?re?ti campania.

Sesiunea va avea urm?toarea structur?:

  • Cum s?-?i setezi campania de Google Display;
  • Cum s?-?i g?se?ti cele mai eficiente plasamente pentru anun?urile tale;
  • Tipuri de anun?uri;
  • Cum s? optimizezi o campanie de Google Display;
  • Exemple de campanii reu?ite.

La finalul sesiunii, vei cunoa?te practic toate detaliile despre cum s?-?i setezi o campanie de Google Ads prin Display.

Înapoi la pagina evenimentului!