Audiențe – stabilirea corectă a acestora

Share on Facebook0Email this to someone

Stabilirea audien?ei este cea mai important? etap? din crearea unui ad, deoarece aceasta poate determina succesul sau e?ecul campaniei pe care o desf??ur?m. Putem stabili numeroase variante de audien?e, îns? trebuie s? ne asigur?m întotdeauna c? varianta final? este cea potrivit?.

Pe parcursul acestei sesiuni, vom identifica tipurile de audien?e care vor trebui construite pentru fiecare ad în parte, cum aplic?m filtrele pentru audien?ele clasice, cum folosim audien?ele de remarketing ?i cum le cre?m, cum folosim audien?ele de tip ”lookalike” ?i cum dezvolt?m strategia de campanie pe baza acestora.

Înapoi la pagina evenimentului!