Varianta clasică vs. Power editor

Share on Facebook0Email this to someone

Realizarea efectiv? a ad-urilor se poate face cu ajutorul celor dou? instrumente oferite de c?tre Facebook, respectiv: varianta clasic? (cea mai cunoscut?) ?i power editor (o variant? mai complex? ?i mai pu?in cunoscut?).

Pe durata acestei sesiuni, vom utiliza ambele instrumente pentru a vedea cum ?i în ce situa?ii le folosim.

Înapoi la pagina evenimentului!